جمعه, 29 تیر 1403

دربخش فیزیوتراپی بطورکلی دو گونه خدمات ارائه می شود یکی فیزیوتراپی بیماران سرپایی و دوم فیزیوتراپی بیماران بستری.

در قسمت اول انواع بیماران شامل بیماران مبتلا به دردهای آرتروز کمر ،گردن، زانو – بیماران فلج (همی پپلژي ، پاراپلژي و ....)- بیماران دچار شکستگی اندام ها و موارد متنوع دیگری تحت درمان قرار می گیرند . عمده هدف دردرمان اینگونه بیماران کاهش درد، افزایش دامنه حرکتی، تقویت عضلات، بهبود تعادل و نهایتا افزایش و بهبود عملکرد بیماران در زندگی روزمره و فعالیتهای شغلی می باشد.

در فیزیوتراپی بیماران بستری ؛ درمان بر بالین بیماران انجام می شود.اینگونه فیزیوتراپی عمدتا شامل فیزیوتراپی تنفسی و ورزش اندام ها می باشد و هدف جلوگیری از عفونت ریه ها ،افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد تنفسی ، جلوگیری از خشک شدن مفاصل و بهبود دامنه حرکتی مفاصل است.آموزش به بیماران چه در قسمت سرپایی و چه بستری نیز بر عهده فیزیوتراپیست است

RSS
0010
جزییات دانلود
فيزيوتراپي 0031
جزییات دانلود
فيزيوتراپي 0032
جزییات دانلود
فيزيوتراپي 0033
جزییات دانلود