جمعه, 29 تیر 1403

مدارك مورد نياز جهت پذيرش

در زمان پذیرش بستری مدارک زیر را حتما ٌ به همراه داشته باشید:

 تمام عکسها (رادیوگرافی ها)،آزمایشات،سی تی اسکن و....


دفترچه بیمه پایه و کارت ملی بیمار در صورت نداشتن بیمه


برگه بستری پزشک یا کپی آن


در صورت داشتن بیمه های طلایی و کارت های بیمه ایران که دارای اعتبار می باشد، نیازی به اخذ معرفی نامه نمی باشد


توجه داشته باشید که همراه نداشتن این اقلام باعث عدم بستری و لغو شدن عمل جراحی شما می شود.

 
لطفا ٌ قبل از عمل فرزند دلبندتان به نکات زیر توجه فرمایید در زمان پذیرش بستری شدن کودکان زیر ۱۰ سال مدارک زیر را حتما ٌ به همراه داشته باشید :

 در صورت داشتن عکس (رادیوگرافی ها)،آزمایشات،سی تی اسکن و.....را همراه خود بیاورید.


حضور پدر و یا قیم قانونی کوذک همراه با کارت شناسایی معتبر در زمان بستری الزامی است.


در صورتی که فرزند شما زیز ۲ سال می باشد داشتن بیمه پایه پدر و مادر هنگام پذیرش و در بخش الزامی می باشد.


دفترچه بیمه کودکان بالای ۲ سال حتماٌ باید عکسدار باشد.


برگه بستری پزشک یا کپی آن


در صورت داشتن بیمه های طلایی و کارت های بیمه ایران که دارای اعتبار می باشد، نیازی به اخذ معرفی نامه نمی باشد.


توجه داشته باشید که همراه نداشتن این اقلام باعث عدم بستری و لغو شدن عمل جراحی شما می شود.