جمعه, 29 تیر 1403

معرفي بيمارستا ن به بيمار

 

 

 

خوش آمديد :

 

ضمن عرض سلام و خوش آمد گويي و با آرزوي بهبودي و سلامتي براي بيماران محترم ، از حسن انتخاب شما جهت ارائه خدمات مطلوب در جهت ارتقاي  سلامتي و بهبودي بيماران  سپاس گذاريم .

 

قوانين بيمارستان فرمانيه به شرح ذيل حضورتان  معرفي  مي گردد :

 

- درصورت داشتن هرگونه سئوال ، ارتباط با پزشك معالج ، انتقاد از پرسنل و ساير موارد ديگر در بخش ، حتما با سرپرستار مربوطه در ميان بگذاريد.

 

منشور حقوق بيمار :

 

محور اول : دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .

 

محور دوم : اطلاعات بايد به نحو مطلوب و كافي در اختيار بيمار قرار بگيرد.

 

محور سوم : حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود .

 

محور چهارم : ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد .

 

محور پنجم : دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات جزو حقوق بيماران است.

 

 

معرفي بخش ها :

¨ داخلي

¨  جراحي عمومي

¨ زنان و زايمان

¨ اطفال و نوزادان

¨ ارتوپدي و قلب

¨ جراحي مغز  و اعصاب

¨ اورولوژي و نورولوژي

¨ گوش و حلق و بيني

¨ اورژانس

واحد هاي پاراكلينيك :

¨ آزمايشگاه ( پاتولوژي )

¨ راديولوژي و سونوگرافي

¨ داروخانه

¨ شنوايي سنجي

¨ آندوسكوپي

¨ اكوكارديوگرافي

¨ تغذيه درماني

¨  فيزيوتراپي

 

¨  سي تي اسكن

 

 

طرف قرارداد با بيمه هاي :

¨ بيمه البرز

¨ بيمه دانا

¨ بيمه سرمد

¨ بيمه آرمان

¨ بيمه آسيا

¨ بيمه ايران

¨ بانك ها ( تجارت ، سپه ، صادرات ، صنعت و معدن ، كشاورزي ، مركزي ، مسكن ، ملت )

¨ بيمه دي

¨ بيمه نوين

¨ بيمه سامان

¨ بيمه تعاون

¨ بيمه كوثر

¨  شركت كمك رسان ايران  SOS

¨ بيمه معلم

¨ بيمه ملت

¨ بيمه ما

 

فرآيند ترخيص بيمار

1-  ترخيص بيمار از بخش

2- دستور ترخيص بيمار ا ز بخش هاي ويژه توسط پزشك معالج و پزشك بيهوشي و در بخش ها پزشك معالج

3- اطلاع به خانواده بيمار توسط منشي بخش

4- تكميل پرونده بيمار توسط سرپرستار - منشي

 5- مرجوع نمودن داروهاي اضافي بيمار توسط سرپرستار

 6- ارسال پرونده به واحد حسابداري

 7- بررسي ريز مصرفي دارو و لوازم توسط ناظر داروئي

 8- ترخيص كلي از سيستم ْHIS

 9- دريافت برگه ترخيص از همراهان بيمار توسط بخش و نسخه دوم توسط انتظامات

 

  بيمارستان فرمانيه فاقد پاركينگ جهت بيماران و مراجعين مي باشد .