جمعه, 29 تیر 1403

متخخص مغز و اعصاب

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

دكتر اسد خزايي

 

جراح مغز و اعصاب

 

22838

 

1) فرمانيه، روبروي باشگاه فرمانيه، پ222، تلفن: 22809767 (روزهاي زوج ساعت 17 الي 20:30)

2) خ شريعتي، بعد از خ نظري، خ شكرايي: 88435429

(روزهاي يكشبنه و سه شبنه ساعت 17 الي 20:30)

 

سه شنبه ها  ساعت       10:30

 

 

         

 

         

 دكتر كيا فر نيلاوري

  متخصص مغز و اعصاب  -  - چهار شنبه ها ساعت 11