جمعه, 29 تیر 1403

روانپزشك

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
         
 

 

دكتر شهناز قائد شرفي

 

اعصاب و روان، روان درماني

 18900    

روزهاي يكشنبه ها  و سه شنبه ها          16 الي 18