جمعه, 29 تیر 1403

متخخص تغذيه

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

سركار خانم بيتا ميرشهابي

 

مشاور تغذيه و رژيم درماني

 

2050

 

 

همه روزه : با تعيين وقت قبلي

تلفن تماس: 28152801 و 28152827