یکشنبه, 06 مهر 1399

متخصص غدد

نام پزشک تخصص نظام پزشكي
 آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

دكتر امير آذرنيور

 


فوق تخصص  غدد از دانشگاه UCLA  آمريكا

 

21591

 

 


سه شنبه ها ساعت 13 الي 15 - چهار شنبه ها 10:30 تا 13:30