یکشنبه, 13 فروردين 1402

مديران اجرائي 1

  نام                     
   سمت    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 
دكتر حميد رضا كريمي  رئيس بيمارستان      
 دكتر مريم مقومي
نائب رئيس بيمارستان
       
دكتر محمودرضا عسگري
 معاون درمان بيمارستان        
مهسا عالمي
 مدير بيمارستان        
 فاطمه رابط  مترون بيمارستان        
 

 

       
  مهندس بهار ناز اسدي

  مدير بهبود كيفيت

       
  مهندس اميد  دهقان    مدير IT        
           
مهندس مجتبي اميري مدير منابع انساني