جمعه, 29 تیر 1403

داخلي

 

ضمن بهره برداري از متخصصين برجسته داخلي، قادر به ارائه انواع خدمات مربوط به طب داخلي به بيماران نيازمند ا ست.
واحد شنوايي شناسي
واحد شنوايي شناسي بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه با بهره گيري از پيشرفته ترين و مجهز ترين دستگاههاي ارزيابي شنوايي و تعادل، توانايي انجام كليه آزمونهاي اديومتريك و الكتروفيزيولوژيك و ارزيابي هاي مربوطه به سمعك را دارد.
مجموعه اين ابزارهاي پيشرفته در كنار كارشناسان متبحر و متخصصين برجسته، واحد شنوايي شناسي بيمارستان فرمانيه را به يكي از مراكز نمونه و بي نظير شنوايي شناسي در منطقه مبدل كرده است. بخشي از تستهايي كه در اين واحد انجام مي شوند به شرح زير است:
(PURE TONE AUDIOMETRY) P.T.A
اين آزمون بوسيله دستگاهي به نام اديومتر كه توانايي توليد سيگنالهاي صوتي در فركانسهاي مختلف و شدتهاي قابل تنظيم را دارد انجام مي شود. اين آزمون كاملاً Subjective است يعني در واقع به همكاري كامل بيمار نياز دارد. هدف از انجام اين تست، بررسي وضعيت شنوايي بيمار از لحاظ كمي و كيفي، تعيين ميزان معلوليت بيمار از لحاظ ارتباطي، كمك به تشخيص ضايعات مختلف گوش و كمك به بيماردرجهت استفاده ازوسايل كمك­شنوايي مي­باشد.
دستگاه اديومتر دوكاناله واحد شنوايي شناسي بيمارستان  فرمانيه كه مجهز به ميكروفن و بلندگو مي باشد توانايي انجام Speech audiometry را نيز دارد. از جمله ديگر قابليت هاي اين دستگاه انجام تستهاي افتراقي جهت تعيين محل ضايعه مي باشد شامل:SISI - ABLB - BEKESY AUDIOMETRY - TONE DECAY
جهت ارزيابي كم شنوايي هاي كاذب (متمارضين به كم شنوايي يا شنوايي نرمال) آزمونهاي LOMBARD و STENGER قابل انجام است. در ضمن اين واحد مجهز به دو كابين كاملاً استاندارد اكوستيكي جهت آزمون هاي شنوايي مي باشد.