جمعه, 29 تیر 1403

درد

 تشخيص و درمان دردهاي حاد و مزمن

سر دردها (ميگرن و ....)

دردهاي صورت

دردهاي گردن

شانه درد

زانو درد

كمر درد و دردهاي سياتيك و لگني

دردهاي مفصلي و عضلاني

دردهاي مزمن به دنبال اعمال جراحي

درد پا در بيماران ديابتي

دردهاي ناشي از سرطان

جراحي بسته ديسكهاي كمري(با ازن و ليزر )