چهارشنبه, 02 اسفند 1396

پرسنل تغذيه

نام و نام خانوادگی: بيتا ميرشهابي
تحصیلات: كارشناس تغذيه
سمت: كارشناس تغذيه و رژيم درماني 
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4

 

نام و نام خانوادگی: نرجس ايمانيان
تحصیلات: ليسانس مترجمي زبان انگليسي
سمت: كارمند اداري واحد تغذيه
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4