چهارشنبه, 29 دی 1395

پرسنل تغذيه

نام و نام خانوادگی: بيتا ميرشهابي
تحصیلات: كارشناس تغذيه
سمت: كارشناس تغذيه و رژيم درماني 
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه زارعي
تحصیلات: كارشناس فناوري اطلاعات
سمت: كارمند اداري واحد تغذيه
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4