پنج شنبه, 23 آبان 1398

پرسنل فناوري اطلاعات

نام و نام خانوادگی:  مهندس اميد دهقان
تحصیلات: کارشناس شبكه و نرم افزار
سمت: مدیر واحد فناوری اطلاعات
داخلی: 800
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: مهندس عليرضا  پژوهيده
تحصیلات: كارشناس نرم افزار
سمت: كارشناس سخت افزار و مدير شبكه   
داخلی: 800
موقعیت مکانی: طبقه 2-