دوشنبه, 28 آبان 1397

پرسنل فناوري اطلاعات

نام و نام خانوادگی: اميد دهقان
تحصیلات: کارشناس شبكه و نرم افزار
سمت: مدیر واحد فناوری اطلاعات
داخلی: 800
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: عليرضا پژوهيده
تحصیلات: كارشناس نرم افزار
سمت: كارشناس سخت افزار و مدير شبكه   
داخلی: 800
موقعیت مکانی: طبقه 2-