جمعه, 30 شهریور 1397

اخبار بيمارستان

 

بيمارستان فرمانيه به منظور رفاه حال شما عزيزان با راه اندازي سيستم WIFI آماده ارائه اين سيستم به شما  ميباشد  .

لطفا جهت دريافت اكانت به بخش IT مراجعه بفرمائيد . 
بيمارستان فرمانيه به منظور تكريم مادران اين مرز و بوم افتخار دارد افتتاح بخش زايمان بي درد (painless labour) را به استحضار شهروندان عزيز برساند .

 

 

Instagram  بيمارستان فرمانيه     Farmaniehhospital

 

 Facebook  بيمارستان فرمانيه     Farmanieh Hospital

 

بيمارستان فرمانيه به منظور رفاه حال بيماران و مراجعه كنندگان عزيراقدام به راه اندازي جوابدهي آزمايش در سايت نموده است . 

 

 سامانه پيامكي بيمارستان فرمانيه   300028152

 

 Telegram  بيمارستان فرمانيه       Farmaniehhospital  
 راه اندازي زبان انگليسي سايت بيمارستان فرمانيه       
  راه اندازي سي تي اسكن در بيمارستان فرمانيه    
 

 

 

 

 

 

 

Hospital News

 

Hospital Farmaniehfor  the welfare of your loved ones by rebooting WIFI ready to give this system to be  .

Please IT department to receive account See also . 
EPARTMENT Hospital is proud to honor the mothers of our country Opening of the painless delivery (painless labour) and to inform its dear citizens.

 

 

Instagram  :    Farmaniehhospital

 

 Facebook  :    Farmanieh Hospital

 


Farmanieh Hospital for the convenience of patients and clients has Zyraqdam to set up a delivery test site.

 

     SMS  :    300028152

 

 Telegram  :       Farmaniehhospital