چهارشنبه, 02 اسفند 1396

تعرفه تخت هاي بيمارستان

 

 نرخ هتلينگ بيمارستان فرمانيه در سال 95

 


اتاق 2 تخته  : 5040000 ريال

اتاق 3 تخته  : 3600000 ريال

اتاق ICU ا  : 12960000 ريال

اتاق CCU ا  : 8280000 ريال

اتاق نوزاد بيمار  : 3600000 ريال

اتاق نوزاد سالم  : 2520000 ريال

 

 

 

و هزینه اقامت همراه به ازای هر شب ۷۲ هزار تومان می باشد.