جمعه, 30 شهریور 1397

تعرفه تخت هاي بيمارستان

 

 نرخ هتلينگ بيمارستان فرمانيه در سال 95

 


اتاق 2 تخته  : 5540000 ريال

 

اتاق 3 تخته  : 3960000 ريال

 

اتاق ICU ا  : 14256000 ريال

 

اتاق CCU ا  : 9108000 ريال

 

اتاق نوزاد بيمار  : 3960000 ريال

 

اتاق نوزاد سالم  : 2772000 ريال

 

 

 

و هزینه اقامت همراه به ازای هر شب 792000 هزار ريال می باشد.