چهارشنبه, 02 اسفند 1396

متخصص بيماريهاي عفوني

نام پزشک تخصص نظام پزشكي
 آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

دكتر سهيلا ابوالقاسمي

 


متخصص بيماريهاي عفوني

 

35326

 

 


شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت  1:30 بعداظهر.

 

 

دكتر ندا امينيان

 


متخصص بيماريهاي عفوني

 

30709

 

 

 

يكشنبه ها  - 4 p.m. to 6 p.m.,  دو شنبه ها  - 2 p.m. to 4 p.m.