شنبه, 05 بهمن 1398

متخصص بيماريهاي عفوني

نام پزشک تخصص نظام پزشكي
 آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

دكتر سهيلا ابوالقاسمي

 


متخصص بيماريهاي عفوني (داخلي ) و تب دار فلو شيپ عفونت در بيماران نقص ايمني (پيوند سرطان ) استاد يار دانشگاه 

 

35326

 

 


شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت  14:30 الي 16

 

 

دكتر ندا امينيان

 


متخصص بيماريهاي عفوني

 

30709

 

 

 

روزهاي دوشنبه 14 الي 16