جمعه, 30 شهریور 1397

جراحي عمومي

در اين كلينيك خدماتي همچون برطرف كردن بيماريهاي آپانديس ، شقاق و .......... انجام ميشود .