جمعه, 29 تیر 1403

پرسنل تغذيه

نام و نام خانوادگی:  سبا ساعتي
تحصیلات: كارشناس تغذيه
سمت: كارشناس تغذيه 
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4