جمعه, 31 فروردين 1403

پرسنل فناوري اطلاعات

نام و نام خانوادگی:  مهندس اميد دهقان
تحصیلات: کارشناس شبكه و نرم افزار
سمت: مدیر واحد فناوری اطلاعات
داخلی: 800
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی:  مهندس منا صالحي
تحصیلات: کارشناس نرم افزار
سمت:  فناوری اطلاعات
داخلی: 800
موقعیت مکانی: طبقه 2-