شنبه, 20 خرداد 1402

پرسنل كارگزيني

نام و نام خانوادگی:  مهندس مجتبي اميري
تحصیلات: ليسانس مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات
سمت:  مسئول كارگزيني
داخلی: 787
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

6