شنبه, 20 خرداد 1402

پرسنل مهندس پزشكي

نام و نام خانوادگی: مهندس بينا نخبه زغيم
تحصیلات: كارشناس مهندسي پزشكي
سمت:  مسئول مهندس پزشكي
داخلی: 737
موقعیت مکانی: طبقه 6