جمعه, 29 تیر 1403

امروزه آزمايشگاه به عنوان يك مشاور تخصصي با پزشك معالج همكاري ميكند و ميتواند به پزشك معالج در بيماريابي ،‌پيشگيري ، تشخيص و درمان بيماري كمك كند .

اين آزمايشگاه با هدف ارائه خدمات آزمايشگاهي باليني و پزشكي تاسيس گرديده و به بهره گيري از پزشكان و كاركنان متعهد و مجرب ، در جهت رشد و پيشرفت كيفيت كوشا ميباشد .

آزمايشگاه بيمارستان شامل بخشهاي زير ميباشد :

--  بيوشيمي

-- هماتولوژي (خونشناسي )

-- آزمايشات سيستم انعقاد خون

-- انگل شناسي

-- هورمون شناسي

-- الكترو فورز

-- ميكروب شناسي

-- قارچ شناسي

-- آزمايشات مولكولي

-- بخش ارتقاء كيفيت

RSS
0407
جزییات دانلود
0409
جزییات دانلود
0412
جزییات دانلود