یکشنبه, 23 خرداد 1400

كلاس آمادگي زايمان (2)

به اطلاع عموم مادران باردار مي رساند :

 

1-در اين بيمارستان كلاس هاي آموزشي مادران باردار برقرار مي باشد.

 

2-هدف از تشكيل اين كلاسها طبق استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  آماده سازي مادران جهت زايمان و بعد از آن مراقبت از نوزاد و شيردهي مي باشد.(مانند : آموزشهايي در زمينه تغذيه – بهداشت فردي – علايم خطر – ورزشهاي مناسب در دوره بارداري – دوره نقاهت پس از زايمان و مراقبت از نوزاد و شيردهي).

 

3-كليه مادران باردار جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند از ماه چهارم بارداري با بلوك زايمان در ساعت اداري  با شماره تلفن هاي:28152244-28152249تماس حاصل فرماييد.

 

4-در اين مركز زايمان بي درد زير نظر متخصص بيهوشي انجام ميپذيرد.