جمعه, 01 بهمن 1400

تعرفه تخت هاي بيمارستان

 

 نرخ هتلينگ بيمارستان فرمانيه در سال 97

 


اتاق 2 تخته  : 5988000 ريال

 

اتاق 3 تخته  : 4277000 ريال

 

اتاق ICU ا  : 15396000 ريال

 

اتاق CCU ا  : 9837000 ريال

 

اتاق نوزاد بيمار  : 4277000 ريال

 

اتاق نوزاد سالم  : 2994000 ريال

 

 

 

و هزینه اقامت همراه به ازای هر شب 855000 هزار ريال می باشد.