جمعه, 29 تیر 1403

راهنماي ملاقات كنندگان

 

 

 

 

 

    در کلیه نقاط بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع می باشد.                        
    رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور خصوصاً رعایت ارزش های دینی و پوشش اسلامی الزامی می باشد.                        
    استفاده از تلفن همراه در کلیه بخش ها به دلیل تداخل در امواج تجهیزات پزشکی ممنوع می باشد.                        
    رعایت سکوت و حفظ آرامش برای جلوگیری از ناراحتی و اضطراب بیماران الزامی می باشد.                        
    به دلیل رعایت اصول بهداشت و سلامت ورود اطفال زیر ۱۲ سال به بخشهای بستری ممنوع می باشد.                        
    همراه آوردن هر نوع گل به بخشهای ویژه و جهت بیماران قلبی ممنوع می باشد.                        
    در بخشهای ویژه هنگام ملاقات از دست دادن، روبوسی با بیمار و استفاده از عطرهای تند خودداری کنید.                        
    ساعات ملاقات روزانه از ساعت 15 الی  17 می باشد.                        
    ساعات ملاقات بخش های ویژه با توجه به رعایت اصول کنترل عفونت از ساعت 16 الی 17 می باشد.    
    بيمارستان فرمانيه فاقد پاركينگ جهت بيماران و مراجعين مي باشد .