منشور حقوق بيمار

1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.


۲. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.


۳. حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.


۴. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.


۵. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

 

 


 


۱. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

 

 

 

 

 

 


احتضار به وضعیت بیماری غیر قابل علاج و غیر قابل برگشت اطلاق می شود که مرگ قریب الوقوع اجتناب ناپذیر است.

 

 

 


۲. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.۱-۲) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

 

 

 


۲-۲) نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

 

۱. اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:

 

 

 

 

 

 

۲. بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

 

 


۳. حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.۱-۳) محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل می‌باشد:

 

 

 


۲-۳) شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل می‌باشد:

 

 

 


۴. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

 

 

 

 


۵. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.

 

 

 


چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.