جمعه, 29 تیر 1403

حقوق گيرندگان خدمت

محرمانه بودن اطلاعات:


در بیمارستان تنها گیرنده خدمت، گروه درمانی، افراد مجاز از طرف گیرنده خدمت و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات بیمار دسترسی داشته باشند.


در صورت درخواست گیرنده خدمت تصویر تمام اطلاعات ثبت شده در پرونده بیمار به صورت کپی و یا CD در اختیار بیمار یا همراهان درجه اول وی قرار داده می شود.

 
حفظ حریم خصوصی:


بیمارستان استانداردهای ملی پوشش را برای بیماران رعایت می کند، خانم ها از بلوز و شلوار و روسری و آقایان از شلوار و بلوز استفاده می کنند و در صورت انتقال به اتاق عمل از گان – شلوار و کلاه و لباس یکبار مصرف استفاده می کنند.


جهت انجام پروسیجرهای درمانی حتماً از پاراوان استفاده و حریم و پوشش بیمار حین اقدامات درمانی حفظ می گردد.


در کلیه شیفت ها از پرسنل آقا و خانم استفاده می گردد و حتی المقدور تمامی خدمات توسط پرسنل همگن انجام می گردد و در صورتی که جهت روش درمانی خاص امکان حضور کادر حرفه ای همگن وجود نداشته باشد حضور یک کادر غیر حرفه ای همگن لحاظ می گردد.


در اتاق های ۲ تخته علاوه بر رعایت جنسیت بیماران هنگام بستری شدن حتی الامکان سعی می شود همراهان هم همگن باشند.


مناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی به مداخله ندارند پوشانده می شوند .

 
همراه گیرنده خدمت :


در مورد بیماران کودک همراهی یکی از والدین در تمامی مراحل درمان ( تا جایی که بر خلاف ضرورت های پزشکی نباشد ) لحاظ می گردد.


حضور همراهان در کنار بیماران پس از دریافت برگه همراه و هماهنگی با مسئول بخش مربوطه و به شرط عدم اختلال در اقدامات پزشکی لحاظ می گردد.


کلیه همراهان در بخش های بستری هر روز می توانند از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ از بیماران عیادت کنند و در بخش های ویژه با رعایت اصول کنترل عفونت این امر از ساعت ۱۵ الی ۱۶ انجام می گردد.


برگه همراه بیمارشامل مزایای سرو غذا، سرو میان وعده، کاناپه تختخواب شو و تردد در ساعات غیر ملاقات  می باشد.


از آنجائیکه همراهان بیمار از اهمیت ویژه ای برخوردارند، کارشناس نظر سنجی مستقر در بیمارستان همه روزه از همراهان نظر سنجی به عمل می آورد و از نقطه نظرات آنها در راستای بهبود هر چه بیشتر خدمت رسانی به همراهان استفاده می شود.

 
آموزش:


تمام آموزش های مرتبط با بیماری در بدو ورود، حین بستری و حین ترخیص به بیماران داده می شود و در برگه آموزش به بیمار ثبت و اثر بخشی آن ارزیابی می شود.

 
انتخاب آزادانه و مشارکت:


قبل از انجام هر پروسیجر درمانی جهت بیماران اطلاعات لازم در اختیار بیماران قرار داه می شود و بیماران فرصت کافی جهت مشورت و تصمیم گیری آگاهانه و آزادانه دارند.


بیمار و همراه می توانند خودشان پزشک مربوطه را انتخاب کنند و در صورت نیاز به انجام ویزیت علاوه بر پزشکان مرکز، مشاور دومی را نیز بر بالین بیمار حاضر کنند.

 
نحوه دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت:


هزینه خدمات طبق آئین نامه ها و قوانین موجود از گیرنده خدمت اخذ می گردد.


در موارد اورژانسی بدون ملاحظات مالی و بر اساس قوانین جاری بیمارستان خدمات سلامت ارائه می گردد.


گیرنده خدمت در صورت انتقال به سایر مراکز قبلاً از وجود تخصص های لازم جهت درمان، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع می شود و در صورت امکان حق انتخاب دارد.

 
اموال گیرنده خدمت :


اموال شخصی بیماران در نزدیک ترین مکان به بیمار که امکان دسترسی به آن را شخصاً داشته باشند نگهداری می شود
به تمامی بیماران در زمان پذیرش در مورد عدم نگهداری اشیا قیمتی در بیمارستان اطلاع رسانی می گردد و این مطلب در تابلو اتاق بیماران نصب شده است.

 
پذیرش بیمار و فراهم کردن امکانات رفاهی:


ساعات ملاقات همه روزه از ساعت 15 لغایت 17 می باشد.


در صورت تمایل بیماران به داشتن همراه با تهیه کارت همراه دسترسی به امکانات رفاهی از قبیل تغذیه، میان وعده غذایی و کاناپه تختخواب شو مقدور می باشد.