جمعه, 31 فروردين 1403

متخصص بيماريهاي عفوني

نام پزشک تخصص نظام پزشكي
 آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

دكتر سهيلا ابوالقاسمي

 


متخصص بيماريهاي عفوني (داخلي ) و تب دار

فلو شيپ عفونت در بيماران نقص ايمني (پيوند ،سرطان،روماتولوژي) هئت علمي دانشگاه 

 

35326

 

 


يك شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 15