جمعه, 29 تیر 1403

متخخص ارولوژي

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

دكتر حسن جمشيديان

 

ارولوژي

 

23977

 

: بلوار كشاورز، بين جمالزاده و كارگر، پلاك 111

 

روزهاي فرد ساعت 17

 

 

دكتر پيمان رحماني زاده

 

فلوشيپ ارولوژي

 

30637

 

خ فرمانيه، روبروي باشگاه فرمانيه، ساختمان پزشكان 222، ط4

 

يكشنبه ها و سه شنبه ها  ساعت   17