پنج شنبه, 29 مهر 1400

مديران اجرايي

رئيس بيمارستان  : دكتر حميدرضا كريمي

 

معاون درمان بيمارستان  :  دكتر محمودرضا عسگري

 

مدير داخلي بيمارستان : خانم ملكه مشكاتي

 

مترون بيمارستان  :  خانم فاطمه رابط

 

مدير امور مالي  :  خانم مهندس فاطمه سادات  كرسوي كاشاني

 

مدير بهبود كيفيت/مسئول كميته هاي بيمارستان  :  خانم مهندس بهار ناز اسدي

 

مدير IT  : آقاي مهندس اميد  دهقان

 

مدير تجهيزات پزشكي  : آقاي مهندس موسوي نژاد

 

مدير منابع انساني آقاي مهندس مجتبي اميري