جمعه, 01 بهمن 1400

مديران اجرائي 1

  نام                     
   سمت    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 
دكتر حميد رضا كريمي  رئيس بيمارستان      
 دكتر مريم مقومي
نائب رئيس بيمارستان
       
دكتر محمودرضا عسگري
 معاون درمان بيمارستان        
مهندس بهار ناز اسدي
 مدير بيمارستان        
 فاطمه رابط  مترون بيمارستان        
  مهندس فاطمه سادات  كرسوي كاشاني

 مدير امور مالي

       
  مهندس بهار ناز اسدي

  مدير بهبود كيفيت

       
  مهندس اميد  دهقان    مدير IT        
مهندس موسوي نژاد مدير تجهيزات پزشكي      
مهندس مجتبي اميري مدير منابع انساني