جمعه, 29 تیر 1403

نفرولوژي

ویزیت بیماران با مشکلات كليوي ،‌ مجاري ادراري و ..........

 

خدمات درماني بخش:
در اين بخش خدمات تشخيصي و درماني بيماريهاي کليوي اعم از اکتسابي و مادر زادي ارائه مي شود اين بيماري ها عبارتند از:
− نارسائي حاد کليه بصورت اوليه و يا ثانويه
− نارسائي مزمن کليه
− بيماريهاي کليه با پیامد ايجاد تورم در بافتهاي مختلف بدن
− بيماريهاي فشارخون با منشاء کليوي
− وجود خون و يا پروتئين در ادرار
− سنگهاي کليوي کودکان

انواع بیماران:
کلیه موارد بیماران نفرولوژی اطفال شامل پیلونفریت، سندرم نفروتیک، نارسایی حاد، نارسایی مزمن، کلیه، گلومرولونفریت ها، سنگ کلیه، رفلاکس نفروپاتی، اسیدوز توبولر کلیوی و سایر بیماران توبولی، کلیه بیماران با اختلالات الکترولیتی و متابولیک و ناهنجاری های آناتومیک کلیه و مجاری ادرار و فشار خون...
انجام مشاوره از بخش های مختلف به خصوص ICU و بخش خون در نارسایی ها، اختلالات الکترولیتی و سندروم لیزتور

کارهای عملی که در بخش صورت می گیرند عبارتند از:
- بیوپسی کلیه (سوزنی و باز)
- دیالیز صفاقی حاد
- دیالیز صفاقی مزمن CAPD
- آموزش بیماران دیالیزی و مثانه نوروژنیک برای CIC و ...
- تهیه پروتکل های مختلف برای Management بیماران کلیوی شامل بیوپسی کلیه
- دستورالعمل دیالیز صفاقی و تست های مختلف از جمله PET پروتکل Management اغلب بیماری های نفرولوژیک