جمعه, 29 تیر 1403

جراحي عمومي

در اين كلينيك خدماتي همچون درمان بيماريهاي آپانديسيت ، شقاق و .......... انجام ميشود .

 

- ارزیابی بالینی و انجام مراحل تشخیصی و درمان از طریق جراحی در بیماریهای مختلف بدن که درمان آنان از طریق جراحی است ، از اهداف این بخش بر شمرده می شود.

 

- گرفتن شرح حال بیمار، انجام معاینات اولیه، بهره گیری از پاراکلینیک از مراحل تشخیصی می باشد.

 

- در این قسمت پزشکان می کوشند تا با تلفیق کلینیک و پاراکلینیک بیماریها را تشخیص داده و در راه درمان آنها اهتمام ورزند.

 

- انواع جراحی های اعضا داخل شکم و تروما، انواع جراحی های قفسه صدری و تروما، انواع جراحی های سر و گردن و تروما، انواع جراحی های اندامها، مدیریت و درمان سوختگی ها