Cumartesi, 20 Ağustos 2022

Genel Cerrahi

Bu klinikte apandisit, fissür vb. tedaviler yapılmaktadır.

 

- Ameliyatla tedavi edilen vücudun çeşitli hastalıklarında klinik değerlendirme ve teşhis ve cerrahi işlemlerin yapılması bu bölümün amaçları arasındadır.

- Hastanın öyküsünün alınması, ilk muayenelerin yapılması, paraklinik kullanımı tanı aşamalarıdır.

- Bu bölümde doktorlar klinik ve paraklinikleri birleştirerek hastalıkları teşhis etmeye ve tedavi etmeye çalışırlar.

- Karın ameliyatı ve travma türleri, göğüs ve travma ameliyatları türleri, baş ve boyun ameliyatları ve travma türleri, uzuv ameliyatları türleri, yanıkların yönetimi ve tedavisi