Cumartesi, 20 Ağustos 2022

bakım ofisi


 

 

Farmaniye Hastanesi

                    Hemşirelik Direktörü

 fatih Rabit

 

 

 

Adres: No. 20, Farmanieh St., Farmanieh Kavşağı, Tahran6. sınıf

 

 Telefon: 28152701

 Faks: 22815376

:    Denetçiler

 Faizeh Maryam Tajli Hanım

Sayın Abbas Rahmani

Bayan Somayeh Mehrdadi

Malakeh Meshkati (Eğitim Sorumlusu)

Bayan Shayseh Jabbari (Enfeksiyon Kontrol Sorumlusu)

faaliyetler

1- Müşterilere hizmet sunum faaliyetlerinin kalite iyileştirme ve sürekli iyileştirme alanlarında planlama

2- A) Merkezden aşağıdakiler dahil olmak üzere bilgi toplamak:

- Onaylı organizasyon şeması

Aylık ve yıllık raporlar, hemşirelik denetim raporları,

personel kayıtları, personel ve personel ile yapılan görüşmeler

B) Müşteriler: hastaneye yatış türüne, bakım gereksinimlerine,

verilen hizmetlere ve ...

C) Kaynaklar şunları içerir: insan kaynakları (hemşireler-

hemşireler-paramedikler-teknisyenler ve ameliyathanedeki uzmanlar

ve anestezi ve diğer ilgili personel), fiziksel yapı ve tesisler ve ekipman

3- Hemşirelik personeli ve iç kurulların kararlarına katılmak

4- Sağlık hizmetlerinin planlanmasında koordinasyon ve aktif katılımın sağlanması

5- Hastane enfeksiyonlarını önlemeyi planlamak

6- Farklı sektörlerde sistematik sistem bazında insan kaynağı tahmininin belirlenmesi

7- Denetimli personelin seçimi ve hastane birimine transferinin önerilmesi

8- Hemşirelik personelinin izin, görev ve nakillerine karar verilmesi

9- Kurumun amaçlarına ulaşması için ilgili birimlere liderlik etmek ve yönlendirmek

10- Çalışanların motivasyonunu güçlendirmek için gerekli tedbirlerin alınması (teşvik ve cezalandırma)

11- Birimlerle bağlantılı olarak hastane içi ve dışı toplantıları yönetmek

12- Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması

13- Hemşirelik personelinin sorunlarının ele alınması ve takibi

14- Araştırma çalışması yapmak için uygun bir zemin oluşturmak

15- Uygun araçlar (kontrol listeleri vb.) kullanılarak kayıtlı standartlara dayalı olarak hemşirelik bakımının izlenmesi ve kalite kontrolü

16- Hemşirelik personelinin görev tanımlarının uygun şekilde yürütülmesini denetlemek

17- Hemşirelik personelinin yıl içindeki performansının sürekli değerlendirilmesini denetlemek

18- Hemşirelik personelinin varlığını ve yokluğunu denetlemek

19- Denetlenen komitelerin performansının değerlendirilmesi

20- Çalışanlarla hasta ve müşteri memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesi

21- Diğer il veya hastanelerden hasta kabulü için rehberlik personeli ile koordinasyonun sağlanması

22- Özel tesislere ihtiyacı olan hastaları rehberlik personelinden kabul ettirmeye çalışmak

23- İlgili konsültasyonları yürütmek için farklı tıbbi gruplarla koordinasyon