Cumartesi, 20 Ağustos 2022

CT TARAMA

C-Sta Maamouli ve Ba-Bazazi-S, Baadiz, Tire, Sinous, Deck, Dandane ve Orbit

 CTV bir konglomera, bir hızlandırıcı ve bir hepofis içinde yer alır

 CESKIN REH, MEDIASTEN ve REHA PA RIZOLOUSIN PALA HRCTCKistik iskemik, emziren ve dahili ve non-invaziv

Böbrek ve adrenal bezlerin ktorografik analizi

Ön, alt birim, bağ, anatomi ve rektal bakteri ve aksiller eklemlerin C-storozu ve kolonoskopisi

C-Anjiyografi, Karotis ve Aorte damarları ve damarları

BT Andoskopi ve Colossus

Hdate CT altında biyofizik ve bronkodilatör