شنبه, 16 اسفند 1399

پرسنل انبار

نام و نام خانوادگی: اسماعيل قربانيان
تحصیلات: كارشناس مديريت بازرگاني
سمت: مسئول انبار
داخلی: 815
موقعیت مکانی: طبقه 2-