چهارشنبه, 02 اسفند 1402

پرسنل مهندس پزشكي

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد روح الله موسوي
تحصیلات: كارشناس مهندسي پزشكي
سمت: مسئول مهندس پزشكي
داخلی: 737
موقعیت مکانی: طبقه 6