Salı, 09 Ağustos 2022

Fizyoterapi

Genel olarak, sunulabilecek iki tür hizmet vardır: fizyoterapi fizyoterapi bölümü ayaktan ve yatarak fizyoterapi.

 

Birinci bölümde bel, boyun, dizde osteoartrit ağrısı olan hastalar - felçli hastalar (Hemipleji vb.) - Uzuv kırığı ve benzeri şeyler olan hastalar

tedavi edilebilir. Bu hastaları tedavi etmenin temel amacı ağrıyı azaltmak, hareket açıklığını artırmak, kasları güçlendirmek, dengeyi

geliştirmek ve nihayetinde hastaların günlük yaşamını ve mesleki aktivitelerini iyileştirmek ve iyileştirmektir

 

Fizyoterapi hastaları; hastaların tedavisini fizyoterapi ve spor ile yatakta yapmaktadır. Fizyoterapi organları esas olarak akciğerlerin

enfeksiyonunu önlemeyi, kapasiteyi arttırmayı ve solunum fonksiyonunu iyileştirmeyi, eklemlerin kurumasını önlemeyi ve ayaktan

ve yatan hastalarda solunum fonksiyon aralığını iyileştirmeyi amaçlar fizyoterapistin görevidir.