شنبه, 08 آذر 1399

معرفی مدیران

 

 

     سمت       Title                              نام               Name
   

 

  

 

 

 رياست و مدير عامل بيمارستان                       دكتر حميد رضا كريمي

 

 

                                                            جراح و متخصص گوش ، گلو  ، بيني ، سر و گردن

 

 

 

Hospital Administrator  H.R.KARIMI.MD,ENT&HNS  

 

              


رئيس هيت مديره                                              CEO Board Of Directors               

 

 

مدير گروه گوش و حلق و بيني             Chairman Of ENT & HNS DEPT 

 


مسئول فني بيمارستان                                       Technical Officer  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

مديرداخلي بيمارستان صفيه قلي پور

 

 

   Internal Manager    Safieh Gholipour                       

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 مترون بيمارستان فاطمه رابط 

 

 

   Head of Nursing Office   Fatemeh Rabet