جمعه, 04 خرداد 1403

قلب و عروق

 

 تست ورزش : این تست در زمانی که پزشک قلب و عروق موارد مشکوک به ایسکمی(کم خونی) قلبی را در فرد مشاهده می نماید صورت می پذیرد. در حین انجام تست ورزش چنانچه بیمار دارای مشکلات عروقی کرونر باشد با تغییر نوار قلب و یا تغییرات تنفسی ، ریتم ضربان قلب و فشار خون در مانیتور دستگاه تست ورزش ، پزشک پایان تست را اعلام می نماید و در صورت لزوم اقدامات تشخیصی دیگری (اسکن قلب یا آنژیوگرافی) درخواست می گردد که این موضوع منجر به تشخیص قطعی و انتخاب بهترین راه درمانی می شود.

 هولتر نوار قلب : گاه افرادی در اثر احساس ضعف و ناتوانی که ناشی از آریتمی و یا بی نظمی در ضربان قلب (طپش قلب ، کندی ضربان قلب) می باشد به پزشک مراجعه می نمایند. در این حالت پزشک ضمن انجام الکتروکاردیوگرافی برای بیمار و بررسی اولیه ضربان و فعالیت الکتریکی قلب جهت بررسی دقیق تر از دستگاه هولتر ریتم قلب کمک می گیرد که مدت زمان آن ۲۴ ساعته ، ۴۸ ساعته و ۷۲ ساعته بنا به دستور پزشک متفاوت می باشد. در این خصوص به بیمار توصیه می شود در صورت بروز تغییر در ریتم قلب دکمه موجود بر روی دستگاه بنام Invent را فشار داده تا ضربان قلب در همان زمان ثبت شود. پس از اتمام زمان مقرر شده ، بیمار مجدداً جهت معاینه به واحد مراجعه می نماید که در این زمان دستگاه را از بدن وی جدا کرده و اطلاعات کارت حافظه دستگاه را که شامل : اطلاعات مربوط به فعالیت های الکتریکی قلب با توجه به زمان مشخص شده می باشد بررسی نموده و درمان لازم صورت می پذیرد.

هولتر فشار خون : این دستگاه مانیتور کوچکی است که دارای یک کارت حافظه می باشد و بر حسب دستور پزشک متخصص قلب ، برنامه ریزی آن را پرستار واحد انجام داده و مانند دستگاه هولتر نوار قلب در مدت زمان مشخص شده توسط پزشک به بیمار نصب می نماید. پس از پایان مدت زمان تعیین شده بیمار به واحد مراجعه کرده و بر اساس اطلاعات موجود در کارت حافظه دستورات درمانی توسط پزشک تجویز می گردد.