چهارشنبه, 02 اسفند 1402

ارتوپدي

ویزیت بیماران با مشکلات شكستگي ، دردهاي مفصلي ، آرتروز و ..........

 

خدماتی که در بخش ارتوپدی ارائه میشوند عبارتند از مراقبتهای قبل و بعد از اعمال جراحی استخوان و مفاصل در تمام رده های سنی از جمله انواع شکستگیها، ترمیم رباط و لیگامنت ها، کشش های پوستی و استخوانی اسکلتال (تراکشن ها)  و غیره.

 

 

 

در صورت نیاز به تهیه اقلام داروئی و یا پلاک های ارتوپدی ب، از طریق ارسال برگه های مخصوص به داروخانه، اقلام فوق و پلاک ها به اتاق عمل تحویل داده میشود. نیازهای درمانی بیماران بطور کامل انجام میشود.

 

در بخش ارتوپدی جهت رفاه بیماران، صندلی چرخ دار، برانکارد چرخدار، واکر، و عصا موجود است. اتاقهای بیماران مجهز به یخچال و تلوزیون است. در صورت نیاز به وجود همراه، بیمار، پس از هماهنگی با سرپرستار، و صدور کارت همراه ، میتواند از وجود همراه در کنار خود استفاده نماید. البته، هزینه همراه، زمان ترخیص در پرونده محاسبه میشود.