جمعه, 04 خرداد 1403

پرسنل تاسيسلت

نام و نام خانوادگی: يونسعلي مسعودي
تحصیلات: فوق ديپلم
سمت: تاسيسات
داخلی: 808
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: وحيد نظري
تحصیلات: فوق ديپلم 
سمت: تاسيسات
داخلی: 808
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: اميد طباطبايي
تحصیلات: كارشناس مهندسي برق و الكترونيك
سمت: تاسيسات
داخلی: 808
موقعیت مکانی: طبقه 2-