جمعه, 31 فروردين 1403

هفتمين-سمينار

هــدف کلــی برنـــامه:

كاهش مرگ و مير مادر، جنين و نوزاد

هدف اختصاصی برنـامه:

جايگاه ايران در منطقه از لحاظ مرگ و مير مادر، جنين و نوزاد،اخلاق پزشكي در مورد كاهش مرگ و مير مادر ، جنين و نوزاد،عفونت هاي داخل رحمي،اختلالات عروق چشمي نوزادان،خونريزي گوارش در نوزادان،مرگ و مير نوزادان ناشي از بيماري خون،مسائل مهم روماتولوژي در مادر ، جنين و نوزاد،اختلالات ايمني در نوزاد،ختنه نوزاد،واكسيناسيون در بارداري،اثرات امواج فيزيكي ، موبايل ، هواي آلوده و سيگار در مادر جنين ، و نوزاد،بيماري قلبي در حاملگي،آمنيوسنتز و تستهاي غربالگري و سلامتي جنين،سونوگرافي در نيمه اول بارداري،PROM،سپتي سمي نوزادان،احياء نوزاد،عفونت ادراري در نوزادان،اثرات داروهاي تراتوژن در جنين،HPV،اختلالات غدد تيروئيد در مادر ،جنين و نوزاد و زمان بارداري،حاملگي با فيبروم و كيست تخمدان،اختلالات متابوليك نوزاد،عوامل و فاكتورهاي سقط جنين،شير مادر و نكات مهم در مرگ و مير مادر، جنين و نوزاد ،فوائد زايمان طبيعي،سزارين و انديكاسيون هاي علمي آن،فشار خون در حاملگي،مسايل ارتوپدي نوزادان،ديابت در حاملگي،اورژانسهاي حاملگي،سقط هاي مكرر