جمعه, 04 اسفند 1402

اخبار بيمارستان

 

بيمارستان فرمانيه به منظور رفاه حال شما عزيزان با راه اندازي سيستم WIFI آماده ارائه اين سيستم به شما  ميباشد  .

لطفا جهت دريافت اكانت به بخش IT مراجعه بفرمائيد . 
بيمارستان فرمانيه به منظور تكريم مادران اين مرز و بوم افتخار دارد افتتاح بخش زايمان بي درد (painless labour) را به استحضار شهروندان عزيز برساند .

 

 

Instagram  بيمارستان فرمانيه     Farmaniehhospital

 

 Facebook  بيمارستان فرمانيه     Farmanieh Hospital

 

بيمارستان فرمانيه به منظور رفاه حال بيماران و مراجعه كنندگان عزيراقدام به راه اندازي جوابدهي آزمايش در سايت نموده است . 

 

 سامانه پيامكي بيمارستان فرمانيه   300028152

 

 Telegram  بيمارستان فرمانيه       Farmaniehhospital  
 راه اندازي زبان انگليسي سايت بيمارستان فرمانيه       
  راه اندازي سي تي اسكن در بيمارستان فرمانيه