شنبه, 20 خرداد 1402

به نام خدا

بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

فرآيند پرستاري قبل از عمل جراحي

Preoperative Nursing process

اين محتوا در برگیرنده تشخيص هاي پرستاري،برآيند مورد انتظار، اقدامات پرستاري و شواهدی(یافته هایی که در ارزشيابي مددجو مورد استفاده قرار مي گيرد)است که در مرحله قبل از جراحی به پرستاران کمک می کند فرایند پرستاری از مددجوی بزرگسال را تدوین نمایند.

به دنبال هر يك از تشخيص هاي پرستاري علائم و نشانه ها و برنامه مراقبتی مربوط به آن ثبت شده است.

                                                                              آمنه انوشه سوپروايزر آموزشي 1395

 

 

1-تشخيص پرستاري: ترس و اضطراب   در ارتباط با:

1-    محيط نا آشنا و جدايي از وابستگان

2-    فقدان كنترل ناشي از آثار بيهوشي

3-    فقدان درك از تست هاي تشخيصي و عمل جراحي پيش رو

4-    احتمال بروز درد، تغيير در ظاهر و عملكرد جسم، تغيير در نقش ها و روش هاي معمول زندگي

5-    احتمال مرگ

6-     نگراني هاي مالي

7-    خطر بروز بيماري ناشي از ترانسفوزيون خون

برآيند مورد انتظار : ترس / اضطراب مددجو بر اساس شواهد كاهش يابد

اقدامات پرستاري:

1- جمع آوري اطلاعات ازمددجو در مورد ادراكات وي از روش جراحي و نتايج آن ، اهميت جراحي، دسترسي به سيستم هاي حمايتي و نقش او در دوره بهبودي

2- بررسي مددجو از نظر علائم و نشانه هاي ترس و اضطراب

3- اجراي برنامه مراقبتي، به منظور كاهش ترس و اضطراب

4- مشاوره با پزشك در صورت شكست برنامه مراقبتي

شواهد(يافته هايي كه در ارزشيابي مددجو مورد استفاده قرار مي گيرد):

1- كاهش ترس/اضطراب را بيان مي كند.

2- الگوي معمول خواب خود را دنبال می کند.

3- حركات بدن و صورت آرام است

4- علائم حياتي ثابت است.

5- با ديگران ارتباط برقرارمي كند.

علايم ونشانه هاي ترس/اضطراب

    بيان كلامي احساس اضطراب /بيخوابي / بي قراري / دلهره و  نگراني /تا كي كاردي /تعريق /لرزش /رنگ پريدگي /افزايش   فشار خون/رفتارهاي متمركز بر خود

 

 

 

برنامه مراقبتي به منظور كاهش ترس /اضطراب

1- آشنا كردن مددجو با محيط بيمارستان و روتين های بیمارستانی

2- معرفي مددجو به پرسنل بخش

3- اطمينان به مددجو در مورد در دسترس بودن هميشگي پرسنل و پاسخگو بودن آنها در اسرع وقت

4- فراهم كردن محيط آرام، خلوت، راحت و حمايت كننده

5- ارایه توضيح لازم در مورد هدف از درمان، تست هاي تشخيصي، گرفتن رضايت نامه كتبي و مفاهيم مورد نياز مددجو

6- تشويق مددجو به بيان كلامي ترس و اضطراب

7-مشاركت مددجو در برنامه هاي مراقبت ازخود

8-آموزش روشهاي آرام سازي به مددجو

9- كمك به مددجو براي برآورده سازي نيازهاي معنوي و رواني

10- تجویزداروهاي ضد اضطراب طبق دستور ودر صورت نياز

 

 

تشخيص پرستاري: 2- اختلال در الگوي خواب در ارتباط با :

ترس،اضطراب، آمادگي هاي قبل از عمل جراحي ،محيط نا آشنا.

 

برآيند مورد انتظار: مددجو بر اساس شواهد به ميزان خواب مطلوب دست يابد.

اقدامات پرستاري:

1- بررسي علائم و نشانه هاي اختلال در الگوي خواب

2- تعيين عادات معمول خواب مددجو

3- اجراي برنامه مراقبتي به منظور ارتقاء و بهبود خواب

 

شواهد(يافته هايي كه در ارزشيابي مددجو مورد استفاده قرار مي گيرد)

1- پس از استراحت بيان كند احساس خوبي دارد.

2- از نظر روحي – رواني وضعيت معمول دارد.

3- خميازه نمي كشد. حلقه سياه زير چشم و لرزش دست ندارد

 

علائم و نشانه ها ي اختلال درالگوي خواب

اشكال در به خواب رفتن/ نداشتن احساس خوب از خوابيدن / قطع مكرر خواب / خواب آلودگي / تحريك پذیري/ اختلال در هوشياري/ خميازه مكرر/ حلقه سايه زير چشم ها/لرزش مختصر دست ها

 

برنامه مراقبتي  به منظور ارتقاء وبهبود خواب

 

1- كاهش ترس / اضطراب و ناراحتي

2 فراهم كردن نيازهاي اساسي (راحتي و گرما)هنگام خواب

3- اجازه به مددجو براي دنبال کردن روش هايي كه وی معمولا براي خوابيدن دارد(گوش دادن به موزيك، تماشاي تلويزيون، مطالعه كردن، وضعيت بدن) مگر ممنوعيتي وجودداشته باشد.

4- تشويق مددجو به نخوابیدن در طول روز (مگر عادت به خواب نيمروزي داشته باشد).

5- پيشنهاد به مددجو براي صرف وعده غذايي مختصر در شب

6- تشويق مددجو به عدم صرف قهوه، چاي، كولا و سيگار به خصوص در شب

7- تشويق مددجو به تخليه ادرار قبل از خواب

8- كاهش عوامل مخرب محيطي (كاهش صداي مكالمه پرسنل ، استفاده ازپلاك در گوش، كاهش صداي زنگ اخبار و page، بستن درب اتاق، استفاده از چراغ خواب به جاي چراغ بالاي سر)

9-هماهنگي در اجرای مراقبت هاي پرستاري در يك زمان( در صورت امکان)

10-محدود كردن ملاقاتي ها

11-تجویز  داروهاي خواب آور طبق دستور پزشک در صورت نياز

12-تنظيم زمان تجویز داروهاي مختل كننده خواب هنگام صبح يا بعد از ظهر

13-مشاوره با افراد تيم مراقبت هاي بهداشتي در صورت تداوم  علائم ونشانه ها

 

 

3-تشخيص پرستاري:  احتمال غم و اندوه در ارتباط با:

احتمال فقدان يا تغيير در قسمتي از بدن يا عملكرد معمول بدن، ظاهر، روش زندگي و نقش ها

 

برآيند مورد انتظار: مددجو براساس شواهد فرآيند غم و اندوه را به راحتي طي كند

اقدامات پرستاري:

1- بررسي علايم و نشانه هاي غم و اندوه

2- اجراي برنامه مراقبتي به منظور تسهيل روند فرآيند غم و اندوه

3- ارجاع مددجو براي مشاوره با اعضاي تيم مراقبت هاي بهداشتي-درماني هنگام بروز علايم ونشانه ها

 

شواهد(يافته هايي كه در ارزشيابي مددجو مورد استفاده قرار مي گيرد):

1 احساس خود را در مورد تغيير در تصوير ذهني از جسم خويش و عملكرد بدن بيان می كند.

2- الگوي خواب معمول است

3- در  فعاليت هاي مراقبتي قبل از جراحي مشاركت مي كند.

 

علائم و نشانه ها ي غم واندوه

بيان ناراحتي در مورد كمبودهاي احتمالي/تغيير در عادات غذايي/عدم توانايي در تمركز/بي خوابي/خشم وناراحتي/گوشه گيري

 

برنامه مراقبتي به منظور تسهيل روندفرآيند غم و اندوه:

1-    صحبت با مددجو در مورد فرآيند غم واندوه و كمك به او براي قبول مراحل این فرآيند

2-    فراهم كردن خلوت مددجو و نشان دادن احترام و همدردي

3-    افزايش اعتماد و اطمينان به مددجو، پاسخگويي به سوالات وی از روي صداقت و ارایه اطلاعات مورد نياز

4-    تشويق مددجو به بيان كلامي احساسات يا ثبت نوشتاري، خشم و ناراحتي، غم و اندوه

5-    تشويق وابستگان براي حمايت و درك مددجو

6-     ایجاد موقعيت برای براورده کردن نيازهاي روحي – رواني(ملاقات يا روحاني)

7-    حمايت از اميدواري واقع گرايانه درباره تغييرات ناشي از جراحي

8-    ارجاع مددجو به افراد مناسب تيم مراقبت هاي بهداشتي در صورت بروز علايم اختلال در روند فرایند مزبور

 

 

4-تشخيص پرستاري: كمبود اطلاعات در ارتباط با:

فرايند جراحي، روتين هاي بيمارستاني در مورد آماده سازي جسمي براي جراحي، حالات مربوط به جراحي و مراقبت بعد از عمل جراحي

برآيند مورد انتظار: سطح آگاهي و توانايي انجام فعاليت هاي طراحي شده مددجو بر اساس شواهد ارتقاء پيدا كند.

اقدامات پرستاري

1-    آموزش و ارایه اطلاعات در مورد روتين هاي معمول قبل از عمل جراحي

2-    آموزش و ارایه اطلاعات در مورد فعاليت هاي مورد انتظار مددجو بعد از عمل جراحي

 

شواهد (يافته هايي كه در ارزشيابي مددجو مورد استفاده قرار مي گيرد):

1-    درك خود را از جراحي، مراقبت هاي قبل و بعد از عمل جراحي بيان مي كند.

2-    فعاليت هاي طراحي شده درپيشگيري از عوارض بعد از عمل را انجام مي دهد.

 

برنامه اموزشي جهت ارتقاء سطح اگاهي

1-    توضيح به مددجو در مورد روتين هاي قبل از انجام جراحي

(مانند آزمايش هاي خون، راديوگرافي قفسه سينه، گذاردن كاتتر ادراري و لوله معده ، آماده سازي پوست و روده، برداشتن كليه وسايل مصنوعي و زيور آلات

2-    توضيح به مددجو در مورد مدت زمان عمل جراحي، پوزيشن بدن حين جراحي وهدف از مراقبت در واحد ريكاوري

3-    توضيح به مددجو در مورد مراقبت هاي پس از عمل مثل پانسمان، درنها، خطوط داخل وريدي، جوراب هاي ضد آمبولي، تراكشن و ........

نظر سنجي

  

مشاهده تصاوير سي تي اسكن

ورود و عضویت

تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان شهيد لواساني (فرمانيه ) - نرسيده به چهار راه فرمانیه  - پلاك  20
تلفن :    28152000
Email : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید